Vehniän vesiosuuskunnan riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan – periaatteen (WSP) mukaisesti. Laukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt Vehniän vesiosuuskunnan riskinarvioinnin 21.12.2022.
Laukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen ja Vehniän vesiosuuskunta ovat yhteistyönä arvioineet osuuskunnan jakeleman talousveden laatuun vaikuttavien muuttujien tarvittavan tutkimustiheyden edellisten 3 vuoden näytetulosten, riskinarvioinnin (wsp) ja muun olemassa olevan tiedon perusteella. Vehniän vesiosuuskunnan jakeleman talousveden laatuominaisuudet eivät ole kolmen viime vuoden aikana vaihdelleet merkittävästi ja määritetyt pitoisuudet ovat olleet talousveden laatuvaatimusten ja -suositusten mukaisia. Riskiarvioon perustuen vesiosuuskunnan vedestä on tutkittu muuttujia seuraavasti: Jatkuvan valvonnan näyte (JV) + nitriitti kerran vuodessa ja joka neljäs vuosi jatkuvan valvonnan näytteen lisäksi vesiosuuskunnille tarkoitettu jaksottaisen valvonnan näyte (JV+JSVOK). Muut jaksottaiset tutkimukset tehdään Alva Oy:n toimesta. Tuloksia hyödynnetään puolin ja toisin valvontasuunnitelmissa.

Pikaviesti

Voit jättää meille pikaviestin ja otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Ei luettavissa? Vaihda Captcha-koodi.

Kirjoita hakusana ja paina enteriä