Vesiosuuskunnan varsinainen kokous valitsee vuosittain osuuskunnalle hallituksen huolehtimaan osuuskunnan hallinnosta sekä kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta.

Hallitus nimittää tarvittaessa toimitusjohtajan huolehtimaan hallituksen ohjeistamalla tavalla osuuskunnan päivittäisten asioiden hoitamisesta, ellei sitten tee näitä itse tai tee tarvittavin osin näistä palvelusopimuksia. Päivittäisiä asioita on paitsi kirjanpidon ja varainhoidon järjestäminen luotettavasti ja lainmukaisesti myös mm. huolehtiminen asiakirjahallinnon, tiedotuksen, asiakaspalvelun, postituksen, rekisterien pidon, varastoinnin, talousveden laadun valvonnan, näytteenoton, päivystyksen sekä kunnossapidon käytännön järjestelyistä.

Vehniän vesiosuuskunnan hallitukseen kuuluu viisi jäsentä ja yksi varajäsen. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenet ja varajäsen ovat kolme vuotta kerrallaan jäsenen tai varajäsenen suostumuksella hallituksessa ellei varsinainen kokous halua sitä ennen muuttaa hallituksen koostumusta. Erovuorossa hallituksesta on vuosittain siis vähintään kaksi henkilöä. Hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun paikalla on vähintään kolme varsinaisen kokouksen hallitukseen nimeämää henkilöä.
Hallitus kokoontuu tarvittaessa, yleensä 6-10 kertaa vuodessa.

Tavallisesti vuoden ensimmäisessä kokouksessa hallitus käsittelee edellisen vuoden tilit ja päättää niiden luovuttamisesta tilintarkastukseen. Seuraavassa kokouksessa se käsittelee tilinpäätöskertomuksen ja ryhtyy sen edellyttämiin toimenpiteisiin. Jos asiat ovat valmiina vietäväksi osuuskunnan varsinaiselle kokoukselle, sen esityslistan valmistelu kuuluu myös tähän kokoukseen. Osuuskunnan varsinainen kokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Mahdollisimman pian tämän jälkeen uusi hallitus järjestäytyy. Myöhemmin syksyllä hallitus hyväksyy seuraavan vuoden talousarvion.

Hallitus 2023

Yrjö Laine , Sari Savolainen, Jyrki Rantala, Anitta Väyrynen ja Toni Rautiainen.
Varajäsen Mikko Ojala

Pikaviesti

Voit jättää meille pikaviestin ja otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Ei luettavissa? Vaihda Captcha-koodi.

Kirjoita hakusana ja paina enteriä