Vesiosuuskunta on vuosien ajan osallistunut lähiseudun pohjavesialueiden kartoittamiseen oman vedenottamon rakentamiseksi.

Sijainniltaan, antoisuudeltaan ja veden laadultaan erittäin hyvä vedenottopaikka löytyi Kangashäkistä Juholan tilan mailta.
Vedenottamon rakentamista varten ja jatkossa veden toimittajaksi Vehniän vesiosuuskunta, Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunta ja Koiviston vesihuolto-osuuskunta perustivat osakeyhtiön, Häkin Vesi Oy:n.
Yhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu 29.9.2013, omistajina on em. osuuskunnat tasaosuuksin. Varsinaisen vedenottamolaitoksen rakentamisen lisäksi hankkeeseen kuuluu erilaisia verkostojärjestelyjä. Näillä muutoksilla osuuskunnalla on mahdollista hankkia vettä asiakkailleen paitsi vedenottamosta myös tarvittaessa Jyväskylän, Äänekosken tai jopa Laukaan vesiverkosta.
Omalla vedenottamolla pystytään myös pitämään veden myyntihinta tasaisena ja hinnan kehitys ennustettavana.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on jo myöntänyt osuuskunnille vedenottoluvan ja Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle vesihuoltoavustusta. Pyydettyjen tarjousten perusteella on valittu vedenottamon toimittaja alkuvuonna 2015, vedenottamolta toivotaan saatavan vettä Vehniän suuntaan 2016 vuoden lopulla.

Vedenottamon rakentamisen aloittamista viivästyttää kuntien erilaiset tulkinnat uuden kuntalain antamista mahdollisuuksista taata vesihuolto-osakeyhtiön lainoja, kuntien omien vesihuoltoratkaisujen keskeneräisyys ja kuntien välisten vedenjakeluvelvoitteiden jaon jäsentymättömyys.
Vaikka vedenottamoa ei kuntien ratkaisujen kustannusvaikutusten vuoksi lopulta pystyttäisikään rakentamaan, Kangashäkki -Vehniä -yhdyslinja on Vehniän vesiosuuskunnassa koettu ensiarvoisen tärkeäksi; linja joka tapauksessa mahdollistaa tarvittaessa jo nyt, paineenkorotusten jälkeen, veden syöttämisen pohjoisesta Vehniälle – ja jopa Jyväskylään.

Vedenottamon vedenottokaivon rakentaminen voidaan aloittaa heti, kun Häkin Vesi Oy on saanut järjestymään vakuudet rakentamislainalleen.

kuva kuva2

KANGASHÄKIN YMPÄRISTÖRIKOSEPÄILY KESÄLLÄ 2014
18.6.2014 uutisoitiin että Kangashäkin pohjavesialueelle asennetusta pohjavesiputkesta otetuista näytteistä on havaittu ympäristön laatunormin ylittävä pitoisuus MCPA-kasvinsuojeluainetta
(http://www.ksml.fi/uutiset/keski-suomi/poliisi-epailee-ymparistorikosta-torjunta-ainetta-pohjavesialueelle-uuraisilla/1837106 ).
Koiviston ja Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunnilla sekä Vehniän vesiosuuskunnalla on asiasta tieto, että saastunut alue ei ole suoraan yhteydessä Kangashäkissä olevaan nykyiseen vedenottamoon eikä suunnitteluvaiheessa olevaan vesiosuuskuntien yhteiseen vedenottamoon. Tieto perustuu Keski-Suomen ELY-keskuksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta annetun ilmoituksen johdosta 19.5.2014 tehtyyn päätökseen (KESELY/192/07.00/2014).
ELY-keskus on tiedottanut päätöksestään ympäristösuojelulain mukaisesti. Päätöksestä on kuulutettu Uuraisten kunnan ja ELY-keskuksen ilmoitustauluilla. Asiasta ei ollut ennen uutisointia tiedotettu sanomalehdissä. Vesiosuuskunnat eivät ole saaneet viranomaisilta mitään tietoa, mikä estäisi oman vedenottamon suunnittelun jatkamista.
Vesiosuuskunnat jatkavat normaalisti vedenottamonsa suunnittelua.

Pikaviesti

Voit jättää meille pikaviestin ja otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Ei luettavissa? Vaihda Captcha-koodi.

Kirjoita hakusana ja paina enteriä